myBeegarden е съвременна, бърза, гъвкава и мощна уеб базирана система за водене на професионален пчеларски дневник - помагало за пчеларите. Електронният дневник на пчеларя myBeegarden позволявa на всеки един пчелар да се грижи и контролирa неговия пчелин по най-добрия начин с данните които въвежда. С тази система Вие може да управлявате неограничен брой кошера, да разполагате с истoрия и статистика за години назад за всеки един пчелин и кошер.

2017 Всички права запазен.